Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tilintarkastus Mäkinen & Co Oy

Keskuskatu 9
35700 Mänttä-Vilppula

Y-tunnus: 1528483-5.

Rekisteriasioista vastaava

Risto Mäkinen

044 363 5000
risto.makinen@makinenco.fi

Tilintarkastus Mäkinen & Co Oy (myöhemmin myös "rekisterinpitäjä") ylläpitää rekisteriä henkilöistä, jotka ovat asiakkaita tai yhteistyökumppaneita.

Rekisteriin kerätään:

Yrityksen nimi ja osoitetiedot
Y-tunnus
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkosivuston osoite
Ostotiedot kuten palvelu-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
Asiakkaan itsensä kertomat lisätiedot
Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot).

Rekisteriin sisältyviä tietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tiedot säilytetään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteriä käytetään asiakaspalveluun, asiakassuhteen muodostamiseen, asiakassuhteen hoitoon ja palveluiden tuottamiseen.

Tarkastusoikeus

Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu, mistä tiedot rekisteriä varten hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Mikäli haluat tarkistaa tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus vaatia tiedon poistoa

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Evästeet

Sivusto makinenco.fi ei kerää evästeiden avulla tietoja lainkaan.